Wednesday, 05/10/2022 - 06:48|
CHÀO MỪNG BAN ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS TÂN MỸ HUYỆN LẠC SƠN TỈNH HÒA BÌNH
VĂN BẢN CẤP TRÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>
 Thực hiện công văn hướng dẫn số 245/PGD&ĐT-THCS-TH ngày 26 tháng 5 năm 2021 của PGD&ĐT huyện Lạc ...
 • Hoi_thi_tai_nang_nhi_D3
 • CB-GV-NV
 • HT_tai_nang_nhi_A5
 • HT_tai_nang_nhi_A4
 • HT_tai_nang_nhi_A6
 • Khen_thuong_tong_ket
 • khen_thuong
 • Tang_qua_tong_ket
 • TDBS
 • Tieu_pham_A3
 • TC_keo_co
 • Thi_GV_NV_cap_huyen
 • thi_Yte
 • UBND_huyen_tang_qua_1_6
 • UBND_xa_tang_hoa_tong_ket
 • UBND_xa_tang_qua_1_6
 • Van_nghe_tong_ket
 • van_nghe_TK_A6
 • VN_tong_ket_A4
 • vd_3_sach_3
 • VN_tong_ket
 • IMG_275529
 • IMG_273023
 • IMG_273222
 • IMG_380297
 • IMG_288988
 • IMG_466958
 • IMG_391180
 • IMG_400596
 • 4_1_THI_GVG2
 • 2_tiet_hoc
 • 1_CNTT
 • IMG_2777
 • IMG_2973
 • IMG_4432
 • IMG_3006
 • IMG_4688
 • IMG_6560
 • IMG_5407
 • IMG_E6592
 • kham_SK1
 • khai_mac_thi_GVG
 • Ld_3_sach_2
 • luyen_chuyen_de
 • thi_nv_truong
 • RAFF5913
 • Vd_3_sach_1
 • LWYE2415
 • trẻ_ngủ
 • OJDF1021
 • nau_an__
 • WCII3380
 • vuon_rau_2
 • WJQY4444
 • YJXI5739
 • IMG_0105_bece31c7b0
 • IMG_0093_88a1a21fee
 • IMG_0067_6f2e4aecf5
 • IMG_0115_f5d5e7b43b
 • IMG_0125_ca07f5426d
 • IMG_0109_94e95eb9ce
 • IMG_0118_708b687996
 • IMG_0309_2fb27d59c6
 • IMG_E0242_b671b8761a
 • IMG_0344_df0f5b1baf
 • IMG_0345_da4d1348a7
 • IMG_0348_f53bcb31d0
 • IMG_0346_6c0171dbc8
 • IMG_0350_a631c20d3a
 • IMG_0349_56c52ea350
 • IMG_0336_d9728c75e9
 • IMG_0352_a598077eae
 • IMG_0354_7edde8ad06
 • IMG_0355_953b58e49f
 • IMG_0356_0c12009bb7
 • IMG_0358_06f31e42d7
 • IMG_0359_4939a7d641
 • IMG_0360_8d31c31689
 • IMG_0357_202df4f5ff
Hôm nay : 6
Hôm qua : 149
Tháng 10 : 289
Năm 2022 : 14.488